Názov Veľkosť Stiahnuté
Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách 505.46 kB58x
Prečo moje dieťa píše diktáty s problémami - info pre rodiča 47.17 kB68x
Sprostredkované samohovorenie 144.3 kB54x
Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina 48.06 kB57x
MAXÍK - informácie pre rodičov aj učiteľov 23.44 kB62x
Upozornenie na nebezpečnú skupinu na WhatsAppe 1.86 MB732x
Výchovné postupy pre rodičov dieťaťa s poruchou pozornosti a hyperaktivitou 2.87 MB113x
Ponukový list odborných činností pre SŠ v školskom roku 2023/2024 195.33 kB115x
Ponukový list odborných činností pre ZŠ v školskom roku 2023/2024 213.08 kB145x
Ponukový list odborných činností pre MŠ v školskom roku 2023/2024 218.75 kB134x
Informácia o voľnom pracovnom mieste - logopéd 104.08 kB883x
Ponukový list preventívnych aktivít pre SŠ v školskom roku 2023/2024 555.88 kB158x
Ponukový list preventívnych aktivít pre ZŠ v školskom roku 2023/2024 412.41 kB195x
Preventívne programy pre ZŠ v školskom roku 2023/2024 320.26 kB189x
Usmernenie k externému testovaniu žiakov ZŠ a k externému testovaniu na získanie nižšieho stredného vzdelania v šk. roku 21/22 925.68 kB186x
Klinické rady psychológov v súvislosti s vojnovým útokom na Ukrajine pre deti 218.01 kB167x
Klinické rady psychológov v súvislosti s vojnovým útokom na Ukrajine pre rodičov 222.59 kB153x
Informácie pre školy o zvládaní krízovej situácie v dôsledku vojnového útoku na Ukrajine 215.61 kB186x
Čo by malo dieťa zvládnuť z pohľadu logopéda, aby bolo pripravené na nástup do 1. ročníka ZŠ 95.22 kB196x
Ako postupovať pri pokračovaní v povinnom predprimárnom vzdelávaní alebo pri predčasnom zaškolení dieťaťa 117.44 kB281x