Názov Veľkosť Stiahnuté
Upozornenie na nebezpečnú skupinu na WhatsAppe 1.86 MB245x
Výchovné postupy pre rodičov dieťaťa s poruchou pozornosti a hyperaktivitou 2.87 MB46x
Ponukový list odborných činností pre SŠ v školskom roku 2023/2024 195.33 kB50x
Ponukový list odborných činností pre ZŠ v školskom roku 2023/2024 213.08 kB73x
Ponukový list odborných činností pre MŠ v školskom roku 2023/2024 218.75 kB66x
Informácia o voľnom pracovnom mieste - logopéd 104.08 kB321x
Ponukový list preventívnych aktivít pre SŠ v školskom roku 2023/2024 555.88 kB104x
Ponukový list preventívnych aktivít pre ZŠ v školskom roku 2023/2024 412.41 kB118x
Preventívne programy pre ZŠ v školskom roku 2023/2024 320.26 kB102x
Usmernenie k externému testovaniu žiakov ZŠ a k externému testovaniu na získanie nižšieho stredného vzdelania v šk. roku 21/22 925.68 kB116x
Klinické rady psychológov v súvislosti s vojnovým útokom na Ukrajine pre deti 218.01 kB105x
Klinické rady psychológov v súvislosti s vojnovým útokom na Ukrajine pre rodičov 222.59 kB95x
Informácie pre školy o zvládaní krízovej situácie v dôsledku vojnového útoku na Ukrajine 215.61 kB121x
Čo by malo dieťa zvládnuť z pohľadu logopéda, aby bolo pripravené na nástup do 1. ročníka ZŠ 95.22 kB136x
Ako postupovať pri pokračovaní v povinnom predprimárnom vzdelávaní alebo pri predčasnom zaškolení dieťaťa 117.44 kB191x
Prijímacie konanie na stredné školy pre školský rok 2022/2023 283.4 kB707x
Syndróm vyhorenia 284.8 kB281x
Rodičovstvo v čase COVID-19 1.68 MB194x
Poruchy príjmu potravy 467.76 kB207x
Kyberšikanovanie 187.29 kB215x