Názov Veľkosť Stiahnuté
Usmernenie k externému testovaniu žiakov ZŠ a k externému testovaniu na získanie nižšieho stredného vzdelania v šk. roku 21/22 925.68 kB11x
Klinické rady psychológov v súvislosti s vojnovým útokom na Ukrajine pre deti 218.01 kB11x
Klinické rady psychológov v súvislosti s vojnovým útokom na Ukrajine pre rodičov 222.59 kB10x
Informácie pre školy o zvládaní krízovej situácie v dôsledku vojnového útoku na Ukrajine 215.61 kB10x
Čo by malo dieťa zvládnuť z pohľadu logopéda, aby bolo pripravené na nástup do 1. ročníka ZŠ 95.22 kB13x
Ako postupovať pri pokračovaní v povinnom predprimárnom vzdelávaní alebo pri predčasnom zaškolení dieťaťa 117.44 kB23x
Prijímacie konanie na stredné školy pre školský rok 2022/2023 283.4 kB102x
Ponukový list činností pre MŠ v školskom roku 2021-2022 73.45 kB39x
Syndróm vyhorenia 284.8 kB85x
Rodičovstvo v čase COVID-19 1.68 MB64x
Poruchy príjmu potravy 467.76 kB68x
Kyberšikanovanie 187.29 kB68x
Bulímia - brožúra 479.78 kB52x
Povinné predprimárne vzdelávanie - informácie pre MŠ 239.46 kB69x
Aktivity, ktoré u detí podporujú prejavy láskavosti 335.01 kB68x
Aj nevera rodičov ovplyvňuje deti 397.02 kB54x
Niekoľko tipov na precvičovanie empatie u detí 204.89 kB87x
Hravé aktivity IV 437.83 kB50x
Hravé aktivity III 251.51 kB61x
Budovanie sebadôvery u dieťaťa 804.97 kB65x