Názov Veľkosť Stiahnuté
Ponukový list preventívnych aktivít pre SŠ v školskom roku 2023/2024 555.88 kB33x
Ponukový list preventívnych aktivít pre ZŠ v školskom roku 2023/2024 412.41 kB26x
Preventívne programy pre ZŠ v školskom roku 2023/2024 320.26 kB21x
Ponukový list činností pre SŠ v školskom roku 2022-2023 201.01 kB71x
Ponukový list činností pre ZŠ v školskom roku 2022-2023 221.12 kB98x
Ponukový list činností pre MŠ v školskom roku 2022-2023 202.06 kB67x
Usmernenie k externému testovaniu žiakov ZŠ a k externému testovaniu na získanie nižšieho stredného vzdelania v šk. roku 21/22 925.68 kB55x
Klinické rady psychológov v súvislosti s vojnovým útokom na Ukrajine pre deti 218.01 kB48x
Klinické rady psychológov v súvislosti s vojnovým útokom na Ukrajine pre rodičov 222.59 kB43x
Informácie pre školy o zvládaní krízovej situácie v dôsledku vojnového útoku na Ukrajine 215.61 kB63x
Čo by malo dieťa zvládnuť z pohľadu logopéda, aby bolo pripravené na nástup do 1. ročníka ZŠ 95.22 kB72x
Ako postupovať pri pokračovaní v povinnom predprimárnom vzdelávaní alebo pri predčasnom zaškolení dieťaťa 117.44 kB110x
Prijímacie konanie na stredné školy pre školský rok 2022/2023 283.4 kB391x
Syndróm vyhorenia 284.8 kB178x
Rodičovstvo v čase COVID-19 1.68 MB132x
Poruchy príjmu potravy 467.76 kB145x
Kyberšikanovanie 187.29 kB144x
Bulímia - brožúra 479.78 kB129x
Povinné predprimárne vzdelávanie - informácie pre MŠ 239.46 kB139x
Aktivity, ktoré u detí podporujú prejavy láskavosti 335.01 kB150x