Názov Veľkosť Stiahnuté
Ponukový list preventívnych aktivít v školskom roku 2019/2020 70.57 kB27x
Informácia o vyšetrovaní školskej spôsobilosti 82.84 kB72x
Správa o činnosti za školský rok 2017-2018 313.73 kB109x
3. Príloha č. 2 Formulár ponuky 42 kB64x
2. Príloha č. 1 Návrh ceny 33.5 kB94x
1. Výzva 53.24 kB85x
Súťaž - Moje vysnívané povolanie 1.52 MB114x
Informovaný súhlas s preventívnym programom 47.33 kB124x
Informovaný súhlas s vyšetrením a informácia o spracúvaní osobných údajov - nad 18 rokov 55.44 kB174x
Informovaný súhlas s vyšetrením a informácia o spracúvaní osobných údajov - do 18 rokov 55.63 kB435x
Žiadosť o besedu 28.86 kB217x
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 14.42 MB140x
Správa o činnosti za školský rok 2016-2017 179.47 kB158x
Dotazník pre potreby vyšetrenia školskej zrelosti 43.25 kB327x
Kúpna zmluva č. Z201645128_Z - Stravné poukážky 112.17 kB212x
Správa o činnosti za školský rok 2015-2016 202.92 kB224x
Správa o činnosti za školský rok 2014-2015 169.84 kB246x
Komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní 157.91 kB246x
Poistná zmluva č. 2 - Poistenie majetku 14.35 MB394x
Žiadosť o odporúčanie na pridelenie asistenta učiteľa 29.69 kB706x