Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Bernolákova 92
093 01 Vranov nad Topľou

tel.: 057 442 37 18
fax: 057 488 01 07
e-mail: cpppapvt@gmail.com

Kde nás nájdete

CPPPaP je umiestnená na Sídlisku Juh za ZŠ ul. Bernolákova.

mapka budovaporadne

Pracovná doba

V CPPPaP Vranov nad Topľou je zavedený pružný pracovný čas
pondelok – piatok:
pružný pracovný čas: 6:00 – 9:00, 14:00 – 18:00
pevný pracovný čas: 9:00 – 14:00

Odborní pracovníci poradne

Riaditeľka poradne: PhDr. Bibiána Lancíková
Psychológ: PhDr. Marta Mražiková, Ing. Mgr. Ivana Lacušová, Mgr. Petra Hudáková
Špeciálny pedagóg: PhDr. Slávka Manduľáková
Logopéd: PhDr. Bibiána Lancíková
Sociálny pedagóg: PhDr. Jana Lutašová-Husťáková
Sociálny pracovník: Bc. Martin Biž
Ekonómka: Marta Sposobová

Prvý kontakt s CPPPaP

O odborné vyšetrenie a poradenstvo je potrebné požiadať vopred – osobne, telefonicky alebo písomne. V naliehavých prípadoch vybavíme klientov ihneď.


Zodpovedná osoba podľa zákona č. 54/2019 Z.z.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Vranove nad Topľou podľa § 10 ods. 4 zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje a sprístupňuje označenie zodpovednej osoby.

Zamestnanci organizácie môžu podávať oznámenia zodpovednej osobe nasledujúcim spôsobom:

  • písomne (obálka s oznámením musí byť označená: „Oznámenie – protispoločenská činnosť – NEOTVÁRAŤ")
  • ústne prostredníctvom zodpovednej osoby
  • elektronicky: e-mail

Zodpovedná osoba: Ing. Mgr. Ivana Lacušová

Adresa: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bernolákova 92, 093 01 Vranov nad Topľou

e-mail: cpppapvt@gmail.com