Rajonizácia

Mgr. Petra Hudáková PhDr. Marta Mrážiková Ing. Mgr. Ivana Lacušová
Stredná škola Stredná škola Stredná škola
Gymnázium Vranov n/T Obchodná akadémia Vranov n/T Spojená škola Čaklov
  SOŠ drevárska Vranov n/T SOŠ A. Dubčeka Vranov n/T
Základná škola 1.-4. ročník Základná škola 1.-4. ročník Základná škola 1.-4. ročník
Dlhé Klčovo Banské Hlinné
Jastrabie nad Topľou Čičava Kamenná Poruba
Matiaška Čierne nad Topľou Kladzany
Merník Davidov Komárany
Pavlovce Hermanovce nad Topľou Nová Kelča
Remeniny Juskova Voľa Ondavské Matiašovce
Rudlov Lomnica Žalobín
Sedliská Nižný Hrušov  
Skrabské Poša  
  Vechec  
Základná škola 1.-9. ročník Základná škola 1.-9. ročník Základná škola 1.-9. ročník
Hanušovce nad Topľou Bystré Čaklov
Soľ Nižný Hrabovec Holčíkovce
Vranov nad Topľou – Bernolákova Sečovská Polianka Sačurov
Vranov nad Topľou – Lúčna Tovarné Slovenská Kajňa
Vyšný Žipov Vranov nad Topľou – Juh Vranov nad Topľou – Sídlisko II
Cirkevná spojená škola Vranov n. T. Vranov nad Topľou – Kukučínova Zámutov
  Cirkevná spojená škola Vranov n. T. Cirkevná spojená škola Vranov n. T.