Názov Veľkosť Stiahnuté
1. Výzva 53.24 kB193x
Súťaž - Moje vysnívané povolanie 1.52 MB221x
Informovaný súhlas s preventívnym programom 47.33 kB277x
Žiadosť o besedu 28.86 kB452x
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 14.42 MB252x
Správa o činnosti za školský rok 2016-2017 179.47 kB279x
Kúpna zmluva č. Z201645128_Z - Stravné poukážky 112.17 kB366x
Správa o činnosti za školský rok 2015-2016 202.92 kB369x
Správa o činnosti za školský rok 2014-2015 169.84 kB426x
Komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní 157.91 kB404x
Poistná zmluva č. 2 - Poistenie majetku 14.35 MB639x
Žiadosť o odporúčanie na pridelenie asistenta učiteľa 29.69 kB1362x
Zmluva č. 7 - 56 - 2016 o bezodplatnom prevode majetku štátu 8.74 MB421x
Zmluva č. 5/NP/ 56 /2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu 1 MB473x
Šikanovanie v školskom prostredí 163.33 kB606x
Učenie - ako na to? - leták 213.86 kB706x
Šikanovanie - informácie pre učiteľov a výchovných poradcov 2.19 MB472x
Obchodovanie s ľuďmi 64.22 kB517x
Problém dieťaťa súvisí s problémom rodiny 284.61 kB487x
Ako zvládnuť vývinové poruchy učenia v škole 73.91 kB463x