Názov Veľkosť Stiahnuté
Súťaž - Moje vysnívané povolanie 1.52 MB154x
Informovaný súhlas s preventívnym programom 47.33 kB161x
Informovaný súhlas s vyšetrením a informácia o spracúvaní osobných údajov - nad 18 rokov 55.44 kB244x
Informovaný súhlas s vyšetrením a informácia o spracúvaní osobných údajov - do 18 rokov 55.63 kB517x
Žiadosť o besedu 28.86 kB299x
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 14.42 MB174x
Správa o činnosti za školský rok 2016-2017 179.47 kB197x
Kúpna zmluva č. Z201645128_Z - Stravné poukážky 112.17 kB257x
Správa o činnosti za školský rok 2015-2016 202.92 kB262x
Správa o činnosti za školský rok 2014-2015 169.84 kB294x
Komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní 157.91 kB294x
Poistná zmluva č. 2 - Poistenie majetku 14.35 MB459x
Žiadosť o odporúčanie na pridelenie asistenta učiteľa 29.69 kB920x
Zmluva č. 7 - 56 - 2016 o bezodplatnom prevode majetku štátu 8.74 MB333x
Zmluva č. 5/NP/ 56 /2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu 1 MB345x
Šikanovanie v školskom prostredí 163.33 kB529x
Učenie - ako na to? - leták 213.86 kB558x
Šikanovanie - informácie pre učiteľov a výchovných poradcov 2.19 MB411x
Obchodovanie s ľuďmi 64.22 kB410x
Problém dieťaťa súvisí s problémom rodiny 284.61 kB413x