Názov Veľkosť Stiahnuté
1. Výzva 53.24 kB141x
Súťaž - Moje vysnívané povolanie 1.52 MB169x
Informovaný súhlas s preventívnym programom 47.33 kB177x
Informovaný súhlas s vyšetrením a informácia o spracúvaní osobných údajov - nad 18 rokov 55.44 kB264x
Informovaný súhlas s vyšetrením a informácia o spracúvaní osobných údajov - do 18 rokov 55.63 kB537x
Žiadosť o besedu 28.86 kB323x
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 14.42 MB202x
Správa o činnosti za školský rok 2016-2017 179.47 kB208x
Kúpna zmluva č. Z201645128_Z - Stravné poukážky 112.17 kB283x
Správa o činnosti za školský rok 2015-2016 202.92 kB276x
Správa o činnosti za školský rok 2014-2015 169.84 kB310x
Komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní 157.91 kB321x
Poistná zmluva č. 2 - Poistenie majetku 14.35 MB499x
Žiadosť o odporúčanie na pridelenie asistenta učiteľa 29.69 kB962x
Zmluva č. 7 - 56 - 2016 o bezodplatnom prevode majetku štátu 8.74 MB360x
Zmluva č. 5/NP/ 56 /2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu 1 MB368x
Šikanovanie v školskom prostredí 163.33 kB545x
Učenie - ako na to? - leták 213.86 kB574x
Šikanovanie - informácie pre učiteľov a výchovných poradcov 2.19 MB424x
Obchodovanie s ľuďmi 64.22 kB422x