Názov Veľkosť Stiahnuté
Klinické rady psychológov v súvislosti s vojnovým útokom na Ukrajine pre deti 218.01 kB105x
Klinické rady psychológov v súvislosti s vojnovým útokom na Ukrajine pre rodičov 222.59 kB95x
Informácie pre školy o zvládaní krízovej situácie v dôsledku vojnového útoku na Ukrajine 215.61 kB121x
Čo by malo dieťa zvládnuť z pohľadu logopéda, aby bolo pripravené na nástup do 1. ročníka ZŠ 95.22 kB136x
Ako postupovať pri pokračovaní v povinnom predprimárnom vzdelávaní alebo pri predčasnom zaškolení dieťaťa 117.44 kB191x
Depistážny Dotazník pre pedagógov MŠ - pokračovanie v povinnom predprimárnom vzdelávaní 112.38 kB199x
Depistážny Dotazník pre pedagógov MŠ - predčasné povinné predprimárne vzdelávanie 110.96 kB161x
Depistážny dotazník pre rodiča - pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania 32.96 kB237x
Depistážny dotazník pre rodiča - predčasné povinné predprimárne vzdelávanie 32.88 kB142x
3. Príloha č. 2 Formulár ponuky 42.5 kB131x
2. Príloha č. 1 Návrh ceny 33.5 kB117x
1. Výzva 389.76 kB138x
Prijímacie konanie na stredné školy pre školský rok 2022/2023 283.4 kB707x
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti CPPPaP za školský rok 2020-2021 264.07 kB161x
Správa o činnosti za školský rok 2019-2020 158.95 kB146x
Správa o činnosti za školský rok 2018-2019 230.77 kB174x
Žiadosť o logopedické vyšetrenie žiaka ZŠ 96.82 kB178x
Žiadosť o logopedické vyšetrenie dieťaťa v MŠ 96.73 kB186x
Syndróm vyhorenia 284.8 kB281x
Rodičovstvo v čase COVID-19 1.68 MB194x