Objednávky 2019

č. objednávky Dátum vyhotovenia Popis Suma s DPH Dodávateľ
1/2019 7.1.2019 Stravné lístky 2640,00 € DOXX s.r.o. Žilina
2/2019 22.1.2019 Služby 153,60 € 7P s.r.o. Vranov nad Topľou
3/2019 22.2.2019 Prietokový ohrievač 205,00 € Martin Dzurko, Nižný Hrabovec
4/2019 28.2.2019 Stravné lístky 2400,00 € DOXX s.r.o. Žilina
5/2019 28.2.2019 Služby 24,00 € 7P s.r.o. Vranov nad Topľou
6/2019 7.3.2019 Kontrola hasiaceho prístroja 35,00 € Jozef Hurný Soľ
7/2019 20.3.2019 Služby 96,00 € 7P s.r.o. Vranov nad Topľou
8/2019 24.4.2019 Logopedické pomôcky 85,00 € INFRA Slovakia s.r.o. Veľké Leváre
9/2019 30.4.2019 Tonery, služby 145,80 € 7P s.r.o. Vranov nad Topľou
10/2019 24.6.2019 Stravné lístky 2400,00 € DOXX s.r.o. Žilina
11/2019 20.8.2019 Stravné lístky 1248,00 € DOXX s.r.o. Žilina
12/2019 26.8.2019 Router, služby 97,00 € 7P s.r.o. Vranov nad Topľou
13/2019 4.9.2019 Služby 80,00 € 7P s.r.o. Vranov nad Topľou
14/2019 12.9.2019 Perá 99,50 € National Pen Bratislava
15/2019 18.9.2019 Pracovná obuv a odev 450,00 € Vinkler s.r.o. Vranov nad Topľou
16/2019 27.9.2019 Logopedické pomôcky 96,00 € INFRA Slovakia s.r.o. Veľké Leváre
17/2019 17.10.2019 Stravné lístky 1248,00 € DOXX s.r.o. Žilina
18/2019 8.11.2019 Uteráky, utierky 105,30 € ELA Vranov s.r.o.
19/2019 8.11.2019 Čistiace prostriedky 365,00 € DMJ Market s.r.o. Vranov nad Topľou
20/2019 8.11.2019 Notebook 1159,00 € WES Tech s.r.o. Bratislava
21/2019 11.11.2019 Kancelárske potreby 475,00 € Alda – Eva s.r.o. Hudcovce
22/2019 26.11.2019 Tonery 357,84 € 7P s.r.o. Vranov nad Topľou
23/2019 26.11.2019 Stravné lístky 201,60 € DOXX s.r.o. Žilina
24/2019 26.11.2019 Metodika – Eľkonin 140,00 € DIALÓG plus s.r.o. Bratislava
25/2019 4.12.2019 Záznamové hárky 649,20 € Psychoprof s.r.o. Nové Zámky
26/2019 5.12.2019 Nábytok 2342,80 € Nábytok MIA s.r.o. Vranov nad Topľou
27/2019 6.12.2019 Kovová kartotéka 301,08 € MANUTAN Bratislava
28/2019 9.12.2019 Skartovače 278,00 € NAY a.s. Bratislava
29/2019 9.12.2018 Realizácia verejného obstarávania 288,00 € Ing. Ján Halgaš Vranov nad Topľou
30/2019 10.12.2018 Revízia elektrospotrebičov, oprava rozvodov 807,30 € GAMA – tronik s.r.o. Vranov nad Topľou
31/2019 17.12.2018 Koberce 156,00 € Ing. Cyril Maščuk Vranov nad Topľou
32/2019 20.12.2018 Kancelárske potreby 404,80 € Alda – Eva s.r.o. Hudcovce