Objednávky 2019

č. objednávky Dátum vyhotovenia Popis Suma s DPH Dodávateľ
1/2019 7.1.2019 Stravné lístky 2640,00 € DOXX s.r.o. Žilina
2/2019 22.1.2019 Služby 153,60 € 7P s.r.o. Vranov nad Topľou
3/2019 22.2.2019 Prietokový ohrievač 205,00 € Martin Dzurko, Nižný Hrabovec
4/2019 28.2.2019 Stravné lístky 2400,00 € DOXX s.r.o. Žilina
5/2019 28.2.2019 Služby 24,00 € 7P s.r.o. Vranov nad Topľou
6/2019 7.3.2019 Kontrola hasiaceho prístroja 35,00 € Jozef Hurný Soľ
7/2019 20.3.2019 Služby 96,00 € 7P s.r.o. Vranov nad Topľou
8/2019 24.4.2019 Logopedické pomôcky 85,00 € INFRA Slovakia s.r.o. Veľké Leváre
9/2019 30.4.2019 Tonery, služby 145,80 € 7P s.r.o. Vranov nad Topľou
10/2019 24.6.2019 Stravné lístky 2400,00 € DOXX s.r.o. Žilina
11/2019 20.8.2019 Stravné lístky 1248,00 € DOXX s.r.o. Žilina
12/2019 26.8.2019 Router, služby 97,00 € 7P s.r.o. Vranov nad Topľou