Zákazky zadávané podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní

Stravovacie služby – stravné poukážky