Faktúry 2016

Interné č. Dátum doručenia Popis Suma s DPH ID objednávky Dodávateľ
001 5.1.2016 Telefón, internet 53,17 €   Slovak Telekom Bratislava
002 7.1.2016 Stravné lístky 2141,58 € 1/2016 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
003 11.1.2016 Účastnícky poplatok 33,00 €   RVC Prešov
004 12.1.2016 Prevádzkové náklady 10–12/2015 768,34 €   CSŠ Vranov nad Topľou
005 21.1.2016 Spoločenská hra Emócie 5,90 € 3/2016 EnjoyEmotions Bratislava
006 25.1.2016 ŠKOLA 2016 23,00 €   JurisDat Bratislava
007 26.1.2016 Telefón 75,58 €   Slovak Telekom Bratislava
008 2.2.2016 Aktualizácia Personálne riadenie 42,55 €   RAABE Bratislava
009 8.2.2016 Telefón, internet 52,69 €   Slovak Telekom Bratislava
010 8.2.2016 Nábytok 56,00 € 2/2016 Kaščak – INNA Vranov nad Topľou
011 24.2.2016 Kontrola hasiaceho prístroja 23,21 €   Jozef Hurný Soľ
012 23.2.2016 Poistenie majetku 166,08 €   UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava
013 26.2.2016 Telefón 75,67 €   Slovak Telekom Bratislava
014 26.2.2016 Stravné lístky 2569,90 € 4/2016 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
015 2.3.2016 Poplatok za komunálny odpad 42,90 €   Mesto Vranov nad Topľou
016 4.3.2016 Psychodiagnostické testy 166,43 € 5/2016 Psychodiagnostika, a.s. Bratislava
017 7.3.2016 Telefón, internet 52,69 €   Slovak Telekom Bratislava
018 8.3.2016 Služby STP APV 155,35 €   IVES Košice
019 11.3.2016 Psychodiagnostické testy 363,00 € 5/2016 Psychodiagnostika, a.s. Bratislava
020 14.3.2016 Aktualizácia Vzdelávanie detí 43,56 €   RAABE Bratislava
021 29.3.2016 Telefón 75,97 €   Slovak Telekom Bratislava
022 1.4.2016 Aktualizácia Personálne riadenie 42,55 €   RAABE Bratislava
023 6.4.2016 Telefón, internet 52,69 €   Slovak Telekom Bratislava
024 14.4.2016 Účastnícky poplatok 39,00 €   Asociácia správcov registratúry
025 15.4.2016 Prevádzkové náklady 1–3/2016 824,00 €   CSŠ Vranov nad Topľou
026 15.4.2016 Činnosť technika PO a BOZP, Pracovná zdravotná služba 122,40 €   Ing. Marek Hurný Soľ
027 26.4.2016 Telefón 75,47 €   Slovak Telekom Bratislava
028 5.5.2016 Telefón, internet 52,69 €   Slovak Telekom Bratislava
029 17.5.2016 Aktualizácia Vzdelávanie detí 43,56 €   RAABE Bratislava
030 26.5.2016 Telefón 75,47 €   Slovak Telekom Bratislava
031 26.5.2016 Počítač, notebook, monitor 2987,23 € 6/2016 7P s.r.o. Vranov nad Topľou
032 30.5.2016 Psychodiagnostické testy 598,80 € 7/2016 Psychoprof s.r.o. Nové Zámky
033 31.5.2016 Účastnícky poplatok 470,00 €   Súkromné CŠPP Dolný Smokovec
034 7.6.2016 Telefón, internet 55,50 €   Slovak Telekom Bratislava
035 13.6.2016 Psychodiagnostické testy 1923,60 € 8/2016 Testcentrum s.r.o. Praha
036 22.6.2016 Účastnícky poplatok 54,00 €   EDOS-PEM s.r.o. Bratislava
037 27.6.2016 Stravné lístky 2141,58 € 9/2016 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
038 27.6.2016 Telefón 76,07 €   Slovak Telekom Bratislava
039 1.7.2016 Aktualizácia Personálne riadenie 42,55 €   RAABE Bratislava
040 6.7.2016 Prevádzkové náklady 4–6/2016 530,30 €   CSŠ Vranov nad Topľou
041 6.7.2016 Telefón, internet 52,69 €   Slovak Telekom Bratislava
042 8.7.2016 Činnosť technika PO a BOZP, Pracovná zdravotná služba 122,40 €   Ing. Marek Hurný Soľ
043 1.8.2016 Telefón 75,47 €   Slovak Telekom Bratislava
044 8.8.2016 Telefón, internet 52,69 €   Slovak Telekom Bratislava
045 23.8.2016 Aktualizácia Vzdelávanie detí 43,56 €   RAABE Bratislava
046 2.9.2016 Telefón 75,58 €   Slovak Telekom Bratislava
047 5.9.2016 Predĺženie registrácie domény 14,75 €   Webhouse s.r.o. Trnava
048 5.9.2016 Služby 24,00 € 10/2016 7P s.r.o. Vranov nad Topľou
049 5.9.2016 Telefón, internet 52,69 €   Slovak Telekom Bratislava
050 6.9.2016 Aktualizácia Personálne riadenie 42,88 €   RAABE Bratislava
051 21.9.2016 Stravné lístky 1713,26 € 11/2016 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
052 22.9.2016 Tonery 609,55 € 12/2016 7P s.r.o. Vranov nad Topľou
053 27.9.2016 Telefón 82,97 €   Slovak Telekom Bratislava
054 27.9.2016 Reklamná tabuľa 66,00 € 13/2016 PUBLICITY s.r.o. Vranov nad Topľou
055 5.10.2016 Činnosť technika PO a BOZP, Pracovná zdravotná služba 122,40 €   Ing. Marek Hurný Soľ
056 20.10.2016 Webhostingové služby 51,70 €   Webhouse s.r.o. Trnava
057 20.10.2016 Telefón, internet 68,53 €   Slovak Telekom Bratislava
058 20.10.2016 Prevádzkové náklady 7–9/2016 517,27 €   CSŠ Vranov nad Topľou
059 28.10.2016 Telefón 83,72 €   Slovak Telekom Bratislava
060 31.10.2016 Aktualizácia Vzdelávanie detí 43,56 €   RAABE Bratislava
061 5.11.2016 Účastnícky poplatok 33,00 €   RVC Prešov
062 7.11.2016 Telefón, internet 52,69 €   Slovak Telekom Bratislava
063 21.11.2016 Poplatok za kontinuálne vzdelávanie 400,00 €   Francesco Prešov
064 21.11.2016 Predplatné Poradca 49,80 €   Poradca Žilina
065 30.11.2016 Kancelárske potreby 198,83 € 18/2016 Alda – Eva s.r.o. Hudcovce
066 30.11.2016 Telefón 82,97 €   Slovak Telekom Bratislava
067 1.12.2016 Stravné lístky 368,35 € 19/2016 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
068 2.12.2016 Počítače, služby 1296,12 € 14/2016 7P s.r.o. Vranov nad Topľou
069 5.12.2016 Oprava kazetového stropu 342,50 € 17/2016 Ečegi Jozef Vranov nad Topľou
070 6.12.2016 Aktualizácia Personálne riadenie 42,65 €   RAABE Bratislava
071 6.12.2016 Telefón, internet 52,69 €   Slovak Telekom Bratislava
072 6.12.2016 Účastnícky poplatok 35,00 €   JUDr. Danica Bedlovičová Banská Bystrica
073 9.12.2016 Činnosť technika PO a BOZP, Pracovná zdravotná služba 122,40 €   Ing. Marek Hurný Soľ
074 9.12.2016 Psychodiagnostické testy 598,80 € 15/2016 Psychoprof s.r.o. Nové Zámky
075 9.12.2016 Poistenie nehnuteľnosti 167,76 €   KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Bratislava
076 12.12.2016 Revízia elektrospotrebičov 799,54 € 21/2016 GAMA – tronik Vranov nad Topľou
077 13.12.2016 Čistiace prostriedky 298,67 € 22/2016 DMJ Market s.r.o. Vranov nad Topľou
078 13.12.2016 Psychodiagnostické testy 555,50 € 16/2016 Psychodiagnostika, a.s. Bratislava
079 13.12.2016 Poplatok za atestáciu 39,00 €   CCVPF KU Ružomberok
080 14.12.2016 Kancelárske potreby 312,65 € 24/2016 Alda – Eva s.r.o. Hudcovce
081 14.12.2016 Uteráky, utierky 78,30 € 20/2016 ELA Vranov s.r.o.
082 19.12.2016 Aktualizácia Vzdelávanie detí 43,66 €   RAABE Bratislava
083 19.12.2016 Pracovná obuv a odev 450,00 € 23/2016 ZDRAVMAT Vranov nad Topľou
084 19.12.2016 Verejné obstarávanie 144,00 € 25/2016 Ing. Ján Halgaš Vranov nad Topľou
085 28.12.2016 Kancelárske potreby 397,14 € 26/2016 Alda – Eva s.r.o. Hudcovce
086 28.12.2016 Telefón 68,77 €   Slovak Telekom Bratislava