Faktúry 2014

Interné č. Dátum doručenia Popis Suma s DPH ID objednávky Dodávateľ
001 7.1.2014 Stravné lístky 2015,54 € 1/2014 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
002 8.1.2014 Dokumentácia dieťaťa so ŠVVP v MŠ, ZŠ a SŠ 24,65 €   RAABE Bratislava
003 9.1.2014 Telefón internet 50,68 €   Slovak Telekom Bratislava
004 9.1.2014 Prevádzkové náklady 11–12/2013 818,71 €   CSŠ Vranov nad Topľou
005 13.1.2014 Telefón 13,12 €   SWAN Bratislava
006 27.1.2014 Účastnícky poplatok 54,00 €   RELIA s.r.o. Bratislava
007 27.1.2014 Aktualizácia Vzdelávanie detí s poruchami 43,41 €   RAABE Bratislava
008 27.1.2014 ŠKOLA 2014 22,00 €   JurisDat Bratislava
009 5.2.2014 Antivírový software, príslušenstvo k PC 702,90 € 2/2014 7P s.r.o. Vranov nad Topľou
010 10.2.2014 Telefón internet 69,22 €   Slovak Telekom Bratislava
011 10.2.2014 Telefón 11,36 €   SWAN Bratislava
012 21.2.2014 Pracovné zošity Kuliferdo 28,00 €   RAABE Bratislava
013 24.2.2014 Stravné lístky 1615,54 € 3/2014 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
014 25.2.2014 Aktualizácia Personálne riadenie 42,48 €   RAABE Bratislava
015 25.2.2014 Kontrola hasiaceho prístroja 32,52 €   Jozef Hurný Soľ
016 6.3.2014 Konfigurácia PC 12,00 € 4/2014 7P s.r.o. Vranov nad Topľou
017 11.3.2014 Telefón internet 63,64 €   Slovak Telekom Bratislava
018 11.3.2014 Poplatok za komunálny odpad 31,20 €   Mesto Vranov nad Topľou
019 12.3.2014 Telefón 11,94 €   SWAN Bratislava
020 17.3.2014 Služby STP APV 155,35 €   IVES Košice
021 17.3.2014 Účastnícky poplatok 40,00 €   NÚ CŽV Košice
022 24.3.2014 Aktualizácia Vzdelávanie detí s poruchami 43,41 €   RAABE Bratislava
023 24.3.2014 Odborná literatúra 28,00 € 5/2014 Daniel Fischer Kokošovce
024 7.4.2014 Telefón internet 63,49 €   Slovak Telekom Bratislava
025 10.4.2014 Činnosť technika PO a BOZP 86,40 €   Ing. Marek Hurný Soľ
026 10.4.2014 Telefón 7,39 €   SWAN Bratislava
027 14.4.2014 Aktualizácia Personálne riadenie 42,40 €   RAABE Bratislava
028 23.4.2014 Účastnícky poplatok 60,00 €   RAABE Bratislava
029 28.4.2014 Prevádzkové náklady 1–3/2014 1169,43 €   CSŠ Vranov nad Topľou
030 7.5.2014 Telefón internet 61,07 €   Slovak Telekom Bratislava
031 12.5.2014 Telefón 4,07 €   SWAN Bratislava
032 27.5.2014 Stravné lístky 2175,54 € 6/2014 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
033 6.6.2014 Telefón internet 60,18 €   Slovak Telekom Bratislava
034 11.6.2014 Telefón 12,76 €   SWAN Bratislava
035 19.6.2014 Aktualizácia Personálne riadenie 42,40 €   RAABE Bratislava
036 1.7.2014 Prevádzkové náklady 4–6/2014 876,19 €   CSŠ Vranov nad Topľou
037 4.7.2014 Telefón internet 58,26 €   Slovak Telekom Bratislava
038 4.7.2014 Činnosť technika PO a BOZP 86,40 €   Ing. Marek Hurný Soľ
039 11.7.2014 Sprievodca účtovníctvom – predplatné 252,72 €   Verlag Dashofer Bratislava
040 14.7.2014 Telefón 9,60 €   SWAN Bratislava
041 18.7.2014 Program Fono 2 1275,30 € 7/2014 EMIT PLUS s.r.o.
042 8.8.2014 Účastnícky poplatok 80,00 €   Centrum Dr. Sindelar Bratislava
043 8.8.2014 Účastnícky poplatok 80,00 €   Centrum Dr. Sindelar Bratislava
044 8.8.2014 Telefón internet 54,80 €   Slovak Telekom Bratislava
045 18.8.2014 Telefón 13,38 €   SWAN Bratislava
046 25.8.2014 Predĺženie registrácie domény 14,75 €   Webhouse s.r.o. Trnava
047 2.9.2014 Stravné lístky 1615,54 € 8/2014 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
048 3.9.2014 Spotrebiče 311,99 € 9/2014 Elsatex Vranov nad Topľou
049 3.9.2014 Aktualizácia Personálne riadenie 42,40 €   RAABE Bratislava
050 8.9.2014 Telefón internet 54,68 €   Slovak Telekom Bratislava
051 12.9.2014 Telefón 5,08 €   SWAN Bratislava
052 16.9.2014 Inštalačné práce 15,00 € 10/2014 Štefan Fedor Merník
053 24.9.2014 Účastnícky poplatok 40,00 €   NÚ CŽV Košice
054 30.9.2014 Aktualizácia Vzdelávanie detí s poruchami 43,41 €   RAABE Bratislava
055 6.10.2014 Telefón internet 54,68 €   Slovak Telekom Bratislava
056 8.10.2014 Prevádzkové náklady 7–9/2014 704,87 €   CSŠ Vranov nad Topľou
057 8.10.2014 Predplatné Poradca 2015 49,80 €   Poradca Žilina
058 13.10.2014 Účastnícky poplatok 90,00 €   Counselling s.r.o. Bratislava
059 13.10.2014 Telefón 12,90 €   SWAN Bratislava
060 13.10.2014 Činnosť technika PO a BOZP 86,40 €   Ing. Marek Hurný Soľ
061 13.10.2014 Webhostingové služby 49,10 €   Webhouse s.r.o. Trnava
062 14.10.2014 Účastnícky poplatok 90,00 €   Counselling s.r.o. Bratislava
063 28.10.2014 Účastnícky poplatok 33,00 €   IPEKO Zvolen
064 3.11.2014 Služby 249,60 € 11/2014 7P s.r.o. Vranov nad Topľou
065 3.11.2014 Stravné lístky 1215,54 € 13/2014 LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
066 10.11.2014 Telefón internet 56,88 €   Slovak Telekom Bratislava
067 12.11.2014 Telefón 13,99 €   SWAN Bratislava
068 20.11.2014 IKT vybavenie 3297,00 € KZ č. 1 7P s.r.o. Vranov nad Topľou
069 25.11.2014 Testy 277,00 €   Counselling s.r.o. Bratislava
070 2.12.2014 Služby 96,00 € 12/2014 7P s.r.o. Vranov nad Topľou
071 3.12.2014 Uteráky, utierky 121,93 € 15/2014 ELA Vranov s.r.o.
072 3.12.2014 Revízia EZS 264,55 € 14/2014 GAMA – tronik Vranov nad Topľou
073 4.12.2014 Činnosť technika PO a BOZP 86,40 €   Ing. Marek Hurný Soľ
074 5.12.2014 Aktualizácia Personálne riadenie 42,40 €   RAABE Bratislava
075 8.12.2014 Aktualizácia Vzdelávanie detí s poruchami 43,41 €   RAABE Bratislava
076 8.12.2014 Telefón internet 58,10 €   Slovak Telekom Bratislava
077 8.12.2014 Pracovná obuv a odev 438,05 € 16/2014 Zdravotnícke pomôcky u Michaela s.r.o. Vranov nad Topľou
078 9.12.2014 Údržbárske potreby 61,80 € 19/2014 FOBER Vranov nad Topľou
079 9.12.2014 Inštalačné práce 30,00 € 20/2014 Štefan Fedor Merník
080 10.12.2014 Software 945,60 € 21/2014 7P s.r.o. Vranov nad Topľou
081 10.12.2014 Čistiace prostriedky 253,60 € 17/2014 DMJ Market s.r.o. Vranov nad Topľou
082 11.12.2014 Telefón 19,82 €   SWAN Bratislava
083 17.12.2014 Kancelárske potreby 645,93 € 18/2014 Alda – Eva Vranov nad Topľou
084 18.12.2014 Verejné obstarávanie 288,00 € 22/2014 Ing. Ján Halgaš Vranov nad Topľou
085 18.12.2014 Vypracovanie smernice na VO 240,00 € 23/2014 Ing. Ján Halgaš Vranov nad Topľou
086 18.12.2014 Čistiace prostriedky 209,00 € 24/2014 DMJ Market s.r.o. Vranov nad Topľou
089 19.12.2014 Revízia elektroinštalačných rozvodov a elektrospotrebičov 612,00 € 25/2014 GAMA – tronik Vranov nad Topľou
090 19.12.2014 Účastnícky poplatok 48,00 €   RELIA s.r.o. Bratislava
091 22.12.2014 Služby 312,00 € 27/2014 7P s.r.o. Vranov nad Topľou
092 22.12.2014 Tonery 989,88 € 26/2014 7P s.r.o. Vranov nad Topľou
093 23.12.2014 Kancelárske potreby 833,96 € 29/2014 Alda Vranov nad Topľou s.r.o.
094 23.12.2014 Tlačiareň 879,60 € 28/2014 7P s.r.o. Vranov nad Topľou