Objednávky 2012

č. objednávky Dátum vyhotovenia Popis Suma s DPH Dodávateľ
1/2012 29.12.2011 Stravné lístky 608,00 € LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
2/2012 27.1.2012 Stravné lístky 608,00 € LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
3/2012 10.2.2012 Rekonštrukcia priestorov 1000,00 € Miroslav Manduľák Vranov nad Topľou
4/2012 21.2.2012 Oprava el. rozvádzača 20,00 € ELMIT Vranov nad Topľou
5/2012 24.2.2012 Stravné lístky 684,00 € LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
6/2012 6.3.2012 Montáž podružného elektromera 300,00 € ELMIT Vranov nad Topľou
7/2012 20.3.2012 Informačné tabule 20,00 € ZPMP Vranov nad Topľou
8/2012 23.3.2012 Stravné lístky 608,00 € LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
9/2012 6.3.2012 Výmena okien 1364,00 € Miroslav Manduľák Vranov nad Topľou
10/2012 23.3.2012 Konfigurácia PC, Toner 400,00 € 7P s.r.o. Vranov nad Topľou
11/2012 13.4.2012 Kovové skrine 610,00 € MANUTAN Bratislava
12/2012 27.4.2012 Stravné lístky 1906,60 € LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
13/2012 19.7.2012 Stravné lístky 1915,00 € LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
14/2012 19.7.2012 Konfigurácia PC, Toner, Príslušenstvo k PC 1000,00 € 7P s.r.o. Vranov nad Topľou
15/2012 25.9.2012 Kancelárske potreby 170,00 € Alda Vranov nad Topľou
16/2012 8.10.2012 Tonery 900,00 € 7P s.r.o. Vranov nad Topľou
17/2012 29.10.2012 Stravné lístky 760,00 € LE CHEQUE DEJEUNER Bratislava
18/2012 6.11.2012 Uteráky, utierky 180,00 € ELA Vranov s.r.o.
19/2012 6.11.2012 Revízia elektrospotrebičov 300,00 € ELMIT Vranov nad Topľou
20/2012 7.11.2012 Psychodiagnostické testy 170,00 € Psychodiagnostika, a.s. Bratislava
21/2012 27.11.2012 Psychodiagnostické testy 700,00 € Psychodiagnostika, a.s. Bratislava
22/2012 27.11.2012 Psychodiagnostické testy 570,00 € Psychoprof, s.r.o. Nové Zámky
23/2012 30.11.2012 Kancelárske potreby 320,00 € Alda Vranov nad Topľou
24/2012 7.12.2012 Notebook 740,00 € 7P s.r.o. Vranov nad Topľou
25/2012 10.12.2012 Vyhotovenie geometrického plánu 200,00 € GEO-POL Vranov nad Topľou
26/2012 10.12.2012 Počítač 570,00 € 7P s.r.o. Vranov nad Topľou
27/2012 11.12.2012 Notebook, príslušenstvo k PC 803,00 € 7P s.r.o. Vranov nad Topľou
28/2012 11.12.2012 Kancelárske potreby 600,00 € Alda Vranov nad Topľou
29/2012 11.12.2012 Čistiace prostriedky 400,00 € DMJ Market s.r.o. Vranov nad Topľou
30/2012 13.12.2012 Kovové skrine 820,00 € MANUTAN Bratislava
31/2012 14.12.2012 Skartátor 310,00 € Alda Vranov nad Topľou
32/2012 14.12.2012 Kreslá 1740,00 € Alda Vranov nad Topľou
33/2012 17.12.2012 Tonery 1600,00 € 7P s.r.o. Vranov nad Topľou
34/2012 18.12.2012 Nábytok 317,00 € Nábytok MIA, s.r.o. Vranov nad Topľou
35/2012 18.12.2012 Pracovná obuv a odev 568,00 € ZDRAVMAT Vranov nad Topľou
36/2012 20.12.2012 Software 710,00 € 7P s.r.o. Vranov nad Topľou
37/2012 20.12.2012 Príslušenstvo k PC, Toner 170,00 € 7P s.r.o. Vranov nad Topľou