Názov Veľkosť Stiahnuté
3. Príloha č. 2 Formulár ponuky 42 kB141x
2. Príloha č. 1 Návrh ceny 33.5 kB203x
1. Výzva 53.24 kB169x
Súťaž - Moje vysnívané povolanie 1.52 MB197x
Informovaný súhlas s preventívnym programom 47.33 kB233x
Informovaný súhlas s vyšetrením a informácia o spracúvaní osobných údajov - nad 18 rokov 55.44 kB316x
Informovaný súhlas s vyšetrením a informácia o spracúvaní osobných údajov - do 18 rokov 55.63 kB685x
Žiadosť o besedu 28.86 kB392x
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 14.42 MB232x
Správa o činnosti za školský rok 2016-2017 179.47 kB239x
Kúpna zmluva č. Z201645128_Z - Stravné poukážky 112.17 kB327x
Správa o činnosti za školský rok 2015-2016 202.92 kB334x
Správa o činnosti za školský rok 2014-2015 169.84 kB359x
Komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní 157.91 kB366x
Poistná zmluva č. 2 - Poistenie majetku 14.35 MB584x
Žiadosť o odporúčanie na pridelenie asistenta učiteľa 29.69 kB1196x
Zmluva č. 7 - 56 - 2016 o bezodplatnom prevode majetku štátu 8.74 MB395x
Zmluva č. 5/NP/ 56 /2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu 1 MB429x
Šikanovanie v školskom prostredí 163.33 kB581x
Učenie - ako na to? - leták 213.86 kB648x