Názov Veľkosť Stiahnuté
Súťaž - Moje vysnívané povolanie 1.52 MB310x
Informovaný súhlas s preventívnym programom 47.2 kB503x
Žiadosť o besedu - prednášku - preventívny program 28.58 kB857x
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 14.42 MB364x
Správa o činnosti za školský rok 2016-2017 179.47 kB384x
Kúpna zmluva č. Z201645128_Z - Stravné poukážky 112.17 kB503x
Správa o činnosti za školský rok 2015-2016 202.92 kB527x
Správa o činnosti za školský rok 2014-2015 169.84 kB597x
Komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní 157.91 kB567x
Poistná zmluva č. 2 - Poistenie majetku 14.35 MB852x
Žiadosť o odporúčanie na pridelenie asistenta učiteľa 30.18 kB2029x
Zmluva č. 7 - 56 - 2016 o bezodplatnom prevode majetku štátu 8.74 MB560x
Zmluva č. 5/NP/ 56 /2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu 1 MB611x
Šikanovanie v školskom prostredí 163.33 kB711x
Učenie - ako na to? - leták 213.86 kB853x
Šikanovanie - informácie pre učiteľov a výchovných poradcov 2.19 MB579x
Obchodovanie s ľuďmi 64.22 kB660x
Problém dieťaťa súvisí s problémom rodiny 284.61 kB617x
Ako zvládnuť vývinové poruchy učenia v škole 73.91 kB565x
Čo by mal budúci prvák vedieť 286.67 kB627x