Názov Veľkosť Stiahnuté
Informácia o vyšetrovaní školskej spôsobilosti 82.84 kB64x
Správa o činnosti za školský rok 2017-2018 313.73 kB93x
3. Príloha č. 2 Formulár ponuky 42 kB52x
2. Príloha č. 1 Návrh ceny 33.5 kB77x
1. Výzva 53.24 kB71x
Súťaž - Moje vysnívané povolanie 1.52 MB105x
Informovaný súhlas s preventívnym programom 47.33 kB104x
Informovaný súhlas s vyšetrením a informácia o spracúvaní osobných údajov - nad 18 rokov 55.44 kB126x
Informovaný súhlas s vyšetrením a informácia o spracúvaní osobných údajov - do 18 rokov 55.63 kB317x
Ponukový list preventívnych aktivít pre základné a stredné školy v školskom roku 2018/2019 77.54 kB141x
Žiadosť o besedu 28.86 kB165x
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 14.42 MB128x
Správa o činnosti za školský rok 2016-2017 179.47 kB149x
Dotazník pre potreby vyšetrenia školskej zrelosti 43.25 kB299x
Kúpna zmluva č. Z201645128_Z - Stravné poukážky 112.17 kB206x
Správa o činnosti za školský rok 2015-2016 202.92 kB215x
Správa o činnosti za školský rok 2014-2015 169.84 kB237x
Komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní 157.91 kB240x
Poistná zmluva č. 2 - Poistenie majetku 14.35 MB371x
Žiadosť o odporúčanie na pridelenie asistenta učiteľa 29.69 kB673x